Vad hände egentligen med det Sverige vi trodde oss känna? Vart är vi på väg? Finns det något som är värt att bevara? Också vi utanför storstäderna måste utveckla egna alternativ. Vi måste ta vara på vårt arv, våra berättelser och våra drömmar. Vi måste fortsätta att bry oss om varandra. Men vi måste utmana oss själva för att lära oss och kunna gå vidare på våra egna villkor. Kreativitet bygger på att vi vågar ta mer än det som är givet för möjligt. Kreativitet är att pröva det omöjliga.

Alla människor filosoferar över livet. Vem är jag, vart är jag på väg, hur blev det så här? Därför finns det konst. Virserums Konsthall vill vara folkets konsthall. Vi tror att de viktigaste bilderna och de viktigaste berättelserna finns i vanliga människors liv, speciellt i vardagen. Konsten kan plocka fram dem, göra dem tydligare och djupare. Konsten kan öppna vår fantasi.

Konsten ska tillhöra alla. Därför finns Virserums Konsthall.

Mer information: www.virserumskonsthall.com