E-post: info@bolagetvirserum.se

Facebook

Besöksadress:

Bolaget Hembygdsförening, Virserums kultur och föreningscentrum.
Kyrkogatan 34
570 80 Virserum

Postadress:

Bolaget Hembygdsförening, Virserums kultur och föreningscentrum.
Pilvägen 1
570 80 Virserum

Kontakt styrelsen:

Kalle Gladh  ordf.        076-047 4782
Pär Danielsson            070-564 55 72
Johan Ekselius            070-637 23 23
Frank Axelsson           070-508 17 93
Staffan Lindström        076-119 81 15