E-post: info@bolagetvirserum.se

Facebook

Besöksadress:

Bolaget Hembygdsförening, Virserums kultur och föreningscentrum.
Kyrkogatan 34
570 80 Virserum

Postadress:

Bolaget Hembygdsförening, Virserums kultur och föreningscentrum.
Eksebo
577 95 Virserum

Kontakt styrelsen:

Kalle Gladh  ordf.        076-047 4782
Pär Danielsson           072-458 76 46
Johan Ekselius           070-637 23 23
Frank Axelsson           070-508 17 93
Staffan Lindström        076-119 81 15
Bengt Eriksson            070-719 19 11