E-post: info@bolagetvirserum.se

Facebook

Besöksadress:

Bolaget Hembygdsförening, Virserums kultur och föreningscentrum.
Kyrkogatan 34
577 72 Virserum

Postadress:

Bolaget Hembygdsförening, Virserums kultur och föreningscentrum.
Eksebo
577 95 Virserum

Kontakt styrelsen:

  • Frank Axelsson ordf.    070-508 17 93
  • Pär Danielsson             072-458 76 46   (Telemuseum)
  • Johan Ekselius             070-637 23 23
  • Niclas Torstensson       070-361 72 25
  • Bengt Eriksson             070-719 19 11   (Lokaler)
  • Elisabeth Lövkvist
  • Margareta Widell
  • Inger Gran