Virserums kultur och föreningscentrum

Kyrkogatan 34
570 80 Virserum