Virserums kultur och föreningscentrum

Kyrkogatan 34
577 72 Virserum