År 1883 brann snickarmästaren Carl Johan Ekelunds verkstad i byn Blåsmålen i Stenberga. Ekelund flyttade då verksamheten till Virserum. Det fanns möjligheter att med vattenkraft använda nya maskiner. Dessa maskiner tillverkade man själv och de gjordes i huvudsak av trä. Ekelund började tillverka möbler i trä. Från denna tid och fyra decennier framåt räknas som ekmöbelns epok. När C.J. Ekelund avled 1889 övertogs rörelsen av sönerna Emil och Oscar Edvard Ekelund samt svärsonen Oskar Pettersson. Alla tre drev dock varsin rörelse men på ett och samma område, det som i dag är Bolagsområdet. År 1899 bildades Oskar Edv. Ekelunds Snickerifabriks AB på initiativ av Oscar Edvard Ekelund. Emil Ekelunds fabrik kom att ingå i aktiebolaget. Fabriken kom allmänt att kallas ”Bolaget”. Detta företag hade uppemot 250 anställda som mest.

Nya fabriker tillkom undan för undan fram till slutet av 1940-talet. Vilken omfattning möbeltillverkningen hade i Virserum under den mest aktiva epoken, framgår av att den lokala fackföreningen år 1938 hade avtal med 21 olika företag. Samma år hade fackföreningen 422 medlemmar. Några problem med avflyttning från orten fanns inte. I stället var Virserum en plats dit många sökte sig för att få arbete. Detta bidrog till att föreningsliv och andra fritidsaktiviteter blomstrade som aldrig förr.

I början av 1930-talet utökades produktionen av traditionella möbler till att även omfatta stoppmöbler. I samband med detta uppstod för dessa trakter en ny grupp av medvetna hantverkare, nämligen tapetserare. Andra världskriget innebar goda tider för möbelindustrin, vilket bidrog till att ägarna inte i någon större omfattning behövde ägna sig åt tankar om framtiden. Utvecklingen gick helt enkelt ifrån dem med ödesdigra konsekvenser som följd. Bolaget tillverkade under 1950-talet hela möblemang, soffgrupper och en matsalsmöbel. Det som tagit många år att bygga upp raserades väldigt snabbt och på 1970-talet utplånades möbeltillverkningen i Virserum nästan helt. Om orsakerna till detta råder det delade meningar.

1989 invigdes möbelindustrimuseet efter ett antal års mycket idogt arbete.

Bolagsområdet låg öde i många år och de anrika byggnaderna förföll. År 1995 var byggnaderna i ett sådant skick att endast två utvägar fanns. Antingen fick man riva eller totalrenovera dem. På initiativ av en grupp Virserumsbor påbörjades 1997 renovering av de kvarvarande byggnaderna på Bolagsområdet. Man bildade en ekonomisk förening och med ekonomisk hjälp från EU, AMS, Hultsfreds kommun, Länsstyrelsen, Regionförbundet och egna insatser kunde man klara detta jätteprojekt på närmare 17 miljoner kronor. Oskar Edv. Ekelunds Snickerifabriks AB förvandlades då till DackeStop – med fokus på kultur och turism.

Idag har Bolagsområdet återfått sitt namn och drivs av Bolaget Hembygdsförening som verkar för att främja kultur och föreningsverksamhet i Virserum med omnejd.