Datum
2014-09-24
17:00 - 19:30

Plats
DackeStop


Mycket populäre författaren och föreläsaren Tommy Svensson föreläser.

Entré 100 kr. Servering.

Begränsat med platser. Anmälan 0495-307 85.